سوال حقوقی

سوال حقوقی: فروش کودک خردسال توسط پدر

متن پرسش :
آیا فروش کودک خردسال توسط پدرش و یا مطلق فروش انسان در قوانین موضوعه کیفری جرم محسوب می شود یا خیر؟

متن پاسخ :
در قوانین موضوعه ایران، قانونی تحت عنوان فروش انسان وهم چنین فروش کودک خردسال توسط پدرش پیش بینی نشده وبرده فروشی هم در ایران وجود نداشته بنابراین اگرمنظور از سوال قاچاق انسان باشد با مراجعه به قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ و تطبیق نوع عمل ارتکابی با مواد قانون مذکور میشود اتخاذ تصمیم نموده و درخصوص فروش کودک خردسال هم توجهاً به ماده ۹ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ عمل مزبور جرم و قابل تعقیب است. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ )

 

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.