فرم قضایی

فرم قضایی: اظهارنامه ازسوی زوج برای زوجه جهت تمکین

اظهارنامه ازسوی زوج برای زوجه جهت تمکین

خلاصه اظهارات
مخاطب محترم خانم
با سلام ،
احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :
جنابعالی به استناد عقد نامه شماره تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره شهرستان زوجه شرعی و دائمی اینجانب می باشید . اکنون از تاریخ الی تاریخ بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین کسب رضایت از اینجانب اقدام به ترک اقامتگاه نموده اید . از آنجا که معتقدم اختلافات خانوادگی صرفا با پنجه قدرت تدبیر و تامل زوجین حل و فصل می گردد و قهر و کشمکش بجز افزودن بر میزان تنش و کدورت فی مابین هیچ چیز را به ارمغان نمی آورد ؛لذا از شما می خواهم تا ضمن بازگشت به منزل اقامتگاه موجبات پریشانی و تکدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورد . ضمناً چنانچه به فاصله گذشت یک هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه تصمیم قطعی خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نمایید ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهید شد .
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

download_button

http://www.1ghazi.ir/wp-content/uploads/haghet-660x200.png?8e6980

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.