اخبار حقوقی مقالات حقوقی و کیفری

۹۵-۰۸-۱۱ / دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) + فایل مقالات

 شماره نخست «دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)» منتشر شد. پیش از این «فصلنامه رویه قضایی» به صورت کلی و در همه زمینه‌های حقوقی منتشر می‌شد، اما از ابتدای سال جدید تبدیل به چند دوفصلنامه تخصصی گردیده است. صاحب امتیاز این دوفصلنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است. مقالات نخستین شماره دوفصلنامه رویه قضایی حقوق کیفری به شرح زیر است:

 

 

صفحات آغازین  |   متن کامل (PDF)

رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ  روح الله اکرمی  |   متن کامل (PDF)

اعتبار امر مختوم منصور رحمدل   |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی عباس تدین   |   متن کامل (PDF)

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه» مجید قورچی بیگی    |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول  شادی عظیم زاده   |   متن کامل (PDF)

رویه ‏های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع  بهروز جوانمرد   |   متن کامل (PDF)

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه  زینب باقری نژاد     |   متن کامل (PDF)

«قرار احاله»؛ ابداعی نادرست  سیدحمید شاهچراغ    |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم  مهدی خاقانی اصفهانی   |   متن کامل (PDF)

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه  رسول احمدزاده    |   متن کامل (PDF)

نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»   شیدا صوفیجان   |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک  سینا رستمی    |   متن کامل (PDF)

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.