فرم قضایی

۹۵-۰۸-۱۴ / فرم قضایی: اظهارنامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

فرم قضایی: اظهارنامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

 

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای / خانم

با سلام ،

احتراما ،همانطوریکه مستحضرید :

نظر به اینکه به موجب سند عادی مورخ به باب را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که پس از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه حاضر شویم و نظر به اینکه زمان حضور در دفتر خانه در قولنامه مسکوت مانده است ، بدینوسیله از شما دعوت می کنم که راس ساعت روز مورخ برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره شهرستان واقع در حاضر شوید و کلیه مقدمات لازم را نیز فراهم کنید . ضمان چون انجام معامله مستلزم استعلام از اداره ثبت است ، مقتضی است حداکثر تا ۱۰ روز پیش از تاریخ حضور با مراجعه به دفتر خانه و ارائه سند مالکیت استعلام از ثبت را بدهید ضمناً نسخه ای از این اظهار نامه جهت اطلاع سر دفتر اسناد رسمی شماره شهرستان ارسال می شود.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

 

دانلود فایل Word اصلی اظهارنامه فوق

 

download_button

http://www.1ghazi.ir/wp-content/uploads/haghet-660x200.png?8e6980

 

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.