فرم قضایی

۹۵-۰۸-۱۸ / فرم قضائی: اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت وابلاغ ان

فرم قضائی: اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت وابلاغ ان

 

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

جناب آقای

با سلام

احتراما به حکایت قرارداد مورخ     تعهد نموده اید در پلاک ثبتی    بخش    به نشانی     به احداث     دستگاه آپارتمان مبادرت نموده ، سپس با تکمیل بنا و آماده شدن مدارک انتقال واحد شماره     آن را با حضور در دفتر خانه به نشانی     به اینجانب انتقال دهید نظر بر اینکه از مبلغ قرارداد   ریال آن پرداخت و قرار بوده بقیه در زمان تحویل و انتقال رسمی تادیه شود و علیرغم مضی (گذشت ) تاریخ اجرای تعهد از تحقق مفاد قرارداد امتناع نموده اید با ابلاغ این اظهار نامه اعلام می دارد چون در تاریخ مقرر در دفتر خانه مذکور حاضر نشده اید به منظور ابراز حسن نیت از شما دعوت می شود در تاریخ      ساعت ۸ الی ۵/۱۴ در دفتر خانه یادشده حضور یافته و آپارتمان مورد قرارداد را به اینجانب انتقال دهید . در صورت امتناع ناگزیر اقامه دعوی و مطالبه تعهدات قرارداد و خسارت متعلقه خواهد بود

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء
 

 

دانلود فایل Word اصلی اظهارنامه فوق

 

download_button

http://www.1ghazi.ir/wp-content/uploads/haghet-660x200.png?8e6980

 

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.