اخبار حقوقی

۹۵-۰۹-۰۹ / نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ ؛از تاریخ ۹۵/۸/۲ تا ۹۵/۸/۲۵

نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ ؛از تاریخ ۹۵/۸/۲ تا ۹۵/۸/۲۵
نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت سال 1394 ؛از تاریخ 95/8/2 تا 95/8/25

به اطلاع عموم داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۴، که از تاریخ  ۹۵/۸/۲  تا ۹۵/۸/۲۵  در مصاحبه علمی شرکت نموده­ اند می­رساند، نتایج این مرحله، به شرح جدول پیوست، اعلام می­گردد. شایان ذکر است، تمامی داوطلبانی که حائز حداقل نصاب قبولی در مصاحبه علمی شده­ اند، با عنوان «قبول» معرفی و متعاقباً از ایشان برای شرکت در مراحل آزمون شخصیت دعوت به ­عمل خواهد آمد. شایان ذکر است، استان محل خدمت این دسته از داوطلبان پس از حصول نتایج آزمون شخصیت و بر اساس نیازمندی دستگاه قضاء از میان یکی از استان­های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان تعیین خواهد شد.

همچنین خاطر نشان می­گردد نتایج اعلامی قطعی است و تغییر نخواهد کرد. لذا داوطلبان از مراجعه و اعتراض در این خصوص و طرح درخواست تجدید مصاحبه اکیداً خودداری نمایند.

تذکر مهم: بدیهی است، قبولی در این مرحله به منزله قطعی شدن استخدام نیست.

 
فایل های مرتبط

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.