فرم قضایی

۹۵-۰۹-۱۰ / فرم قضائی: اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه وانتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ ان

اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه وانتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ ان

 

خلاصه اظهارات

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

جناب آقای

با سلام ،

احتراما ، به اطلاع می رساند که :

برابر قرارداد مورخ   یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فرعی    از    اصلی بخش     را به مبلغ     ریال به اینجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ    ریال آن طی چک بانکی شماره   مورخ    بانک   به شما پرداخته ، آن را وصول نموده مورد معامله را تحویل داده اید ، نظر بر اینکه بین طرفین عقد بیع محقق شده است و بر حسب ماده    قرارداد تعهد نموده اید در تاریخ     با حضور در دفتر خانه شماره    مورد معامله در قبلا اخذ بقیه ثمن به اظهار کننده انتقال دهید اینک به لحاظ امتناع از اجرای مفاد تعهد بند یاد شده به جنابعالی ابلاغ می شود در تاریخ     ساعت ۸ الی ۳۰/۱۴ در دفتر خانه شمرده

( ذکر شده در قرارداد ) به نشانی     حضور یافته مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن رسما انتقال دهید بدیهی است در صورت امتناع از انتقال حسب بند    قرارداد را دادگاه تنظیم انتقال و خسارت به دادرسی و وجه التزام معین شده مطالبه خواهد شد .

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دانلود فایل Word اصلی اظهارنامه فوق

 

download_button

http://www.1ghazi.ir/wp-content/uploads/haghet-660x200.png?8e6980

 

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.